013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Minister Schouten heeft op 7 augustus een kamerbrief gestuurd met maatregelen om getroffen boeren tegemoet te komen in verband met de extreme droogte.

  • Derogatie van de GLB-maatregel voor vanggewassen (vrijstelling inzaaien vanggewassen / mogelijkheid inzaaien grasmengsels)
  • Toepassen van mest, scheuren van grasland en latere inzaai vanggewas (verlenging uitrijperiode tot 15 september)
  • Geen vrijstelling van het beregeningsverbod in het kader van de Regeling
    bruin- en ringrot 2000
  • Geen vervroegde uitbetaling van GLB-voorschotten, wel mogelijkheid verklaring RVO overbruggingskrediet
  • Agrarisch natuurbeheer, bij controles wordt rekening gehouden met droogtesituatie

Lees de brief voor de exacte maatregelen. Kamerbrief droogtesituatie landbouw en natuur

 

Bel ons!