013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Op 13 december kreeg de Brabantse stikstofaanpak geen steun van een meerderheid van de Provinciale Staten.
Daarmee is onderstaande aanpak niet van kracht.

Op 10 december jl. heeft de Provincie Noord-Brabant haar beleidsregels stikstofaanpak bekendgemaakt.

In onderstaand schema en infographic van de provincie staat kort aangegeven wat de voorwaarden zijn om aan de beleidsregels te kunnen voldoen. Met de nieuwe aanpak wil de provincie een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur tot stand brengen. En een nieuwe balans creëren in activiteiten.
Er wordt gekeken naar gebiedsgerichte aanpak, de Wet Natuurbescherming is aangepast en ook de regels rondom vergunningen worden aangescherpt.

Dit betekend concreet dat een aanvraag om omgevingsvergunning en een aanvraag om vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming voor een schonere stal uiterlijk 1 januari 2021 moeten zijn ingediend. De nieuwe situatie, zoals uiterlijk op 1 januari 2021 moet zijn aangevraagd, moet vóór 1 oktober 2022 zijn gerealiseerd. In het 1e kwartaal van 2020 komt er meer duidelijkheid over de wijze van extern salderen.

Bedrijven kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het opkopen van hun bedrijf. De provincie richt zich met name op bedrijven die zijn gelegen binnen 5 km en  een depositie veroorzaken van meer dan 5 mol/ha/ja.

Wij begrijpen dat deze hele ontwikkeling vragen oproept. Wat betekend dit nu concreet voor uw situatie? Graag staan wij u hierover te woord en verzorgen wij voor u de noodzakelijke vergunningen.

Bel voor vragen: 013-5144175 of e-mail: algemeen@rensadvies.com

 

 

 

 

 

Bel ons!