013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Staldering

Inleiding

Provincie Noord-Brabant wil met de stalderingsregeling een uitbreiding van een stal voor het huisvesten van dieren tegengaan en tegelijkertijd leegstand van stallen voorkomen. Door gebruik te maken van een stalderingsbewijs kunt u óf uw staloppervlakte te koop aanbieden óf een nieuwe stal voor het huisvesten van dieren realiseren.

Vanaf 1 november 2017 is de Beleidsregel staldering Noord-Brabant in werking getreden en is het mogelijk om bij het stalderingsloket een stalderingsbewijs aan te vragen. R & S advies kan u begeleiden met de aanvraag van een stalderingsbewijs. Daarnaast biedt R & S advies aan om uw sloopmeters kosteloos te koop aan te bieden. Wanneer u, uw bedrijf wilt uitbreiden kunt u via R & S advies uw stalderingsmeters aankopen. Daarnaast kan R & S advies u begeleiden in de bestemmingsplan procedure ten behoeve van uw bedrijfslocatie.

Wat houdt deze stalderingsregeling / stalderingsbewijs in?

Wanneer u, uw huidige stallen wilt uitbreiden dient er per 1 m2 uitbreiding 1,1 m2 aan andere stallen gesloopt te worden. De provincie Noord-Brabant heeft voor deze regeling zes stalderingsgebieden aangewezen. Binnen deze gebieden moeten stallen per deelgebied gestaldeerd worden. Een ondernemer die wil uitbreiden zal door middel van een stalderingsbewijs de te saneren stallen uit hetzelfde stalderingsgebied moeten gebruiken om deze ontwikkeling mogelijk te kunnen maken. De stalderingsgebieden zien er als volgt uit:

staldering NB

Het stalderingsloket van de provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor het uitgeven, controleren en innemen van stalderingsbewijzen. 

Voor wie geldt de stalderingsregeling?

Alle veehouderijen binnen de stalderingsgebieden met uitzondering van nertsen-, melkrundvee- en schapenhouderij dienen bij uitbreiding te voldoen aan de stalderingsregeling.
Welke eisen stelt de stalderingsregeling aan het stalderingsbewijs?
De uitbreider dient een stalderingsbewijs aan te vragen. Alleen bestaande stallen mogen worden gebruikt voor de stalderingsregeling. Dit houdt in dat het moet gaan om een op 17 maart 2017 actief en legaal opgerichte stal. Ook dient de stal gedurende 3 jaar voorafgaand aan de sloop onafgebroken bedrijfsmatig in gebruik te zijn geweest voor het houden van de dieren. De stallen die gesaneerd worden, moeten in hetzelfde stalderingsgebied liggen als waar de uitbreider zijn stallen wil uitbreiden. De stallen die opgenomen worden in het stalderingsbewijs dienen ten minste 110% van de uitbreiding van de gevraagde stal te bevatten. R & S advies beoordeelt na plaatsing, vrijblijvend of het aanbod voldoet aan de gestelde voorwaarden uit de stalderingsregeling.

 

Bel ons!