013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Plattelandswoning

Gaat u uw agrarische bedrijfswoning verkopen of wilt u een agrarische bedrijfswoning kopen, maar is het bedrijf afgesplitst van de woning, dan is er een mogelijkheid via de Wet Plattelandswoning. De Wet plattelandswoningen maakt omzetting van een voormalige agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning mogelijk, zonder dat het agrarische bedrijf waar de woning toe behoorde, wordt belemmerd in zijn bedrijfsvoering.

Bij de afweging of een plattelandswoning wenselijk is, moet ook beoordeeld worden of ter plaatse van de woning sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Om voor een plattelandswoning in aanmerking te komen moet er een onderbouwd plan worden ingediend bij de gemeente en zullen er indien noodzakelijk berekeningen gemaakt moeten worden om aan te tonen dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Uw gemeente kan bij het mogelijk maken van een plattelandswoning aanvullende eisen stellen. Wij zoeken deze voor u uit en ondersteunen u bij het doorlopen van dit traject. Al diverse trajecten hebben wij succesvol doorlopen, graag willen wij dit ook voor u verzorgen. Bel: 013-514 4175 of e-mail: algemeen@rensadvies.com

Bel ons!