013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Juridisch advies

Voor veel activiteiten geldt een vergunningplicht. Het meest bekend zijn de omgevingsvergunningen voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘milieu’. Maar ook zaken als het afwijken van een bestemmingsplan, het ophogen of afgraven van gronden of het wijzigen van het gebruik van gebouwen of gronden zijn gekoppeld aan een vergunningplicht. Uiteindelijk volgt aan de aanvraag een toekenning of een afwijzing. Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend bij het bevoegd gezag dat de vergunning heeft verleend of geweigerd. Een goed bezwaarschrift kan voor een bevoegd gezag aanleiding zijn om het besluit te heroverwegen.
Ook als er een bestemmingsplan ter inzage ligt is het van belang om te toetsen of dit plan, gevolgen kan hebben voor uw locatie?
R & S advies beschikt over specialistische kennis van het omgevingsrecht en kunnen u bijstaan bij het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.

Bel ons!