013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Omgevingsvergunning

De omgeving verandert, u verandert – en toch zult u altijd moeten voldoen aan de regelgeving. Vaak loont het zelfs om meer te doen dan de wetgever voorschrijft, ten gunste van een duurzame en kostenbesparende bedrijfsvoering. R & S advies helpt u om op dit terrein uw doelen te verwezenlijken. De omgevingsvergunning is van toepassing voor diverse activiteiten, die onder de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) zijn vermeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de activiteit bouw, sloop, milieu, wijzigen gebruik, aanleg, afvoer hemelwater en kap. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden voor uw bedrijf. Wij stellen samen met u de gehele aanvraag voor een omgevingsvergunning danwel melding in het kader van het Activiteitenbesluit op, inclusief de daartoe behorende bijlagen, zoals het toetsen aan de Wet geurhinder en veehouderij, Luchtkwaliteit, Wet natuurbescherming en eventuele (vormvrije) MER-rapportage. Afhankelijk van de omvang van de gevraagde activiteiten heeft de gemeente 8 dan wel 26 weken de tijd om op uw aanvraag te beslissen.

Het is daarom van belang tijdig actie te ondernemen. Wij zullen u tijdens deze gehele procedure ontlasten.

Bel ons!