013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Milieu visualisatie

Bij ontwikkelingen in het buitengebied moeten er geur-, luchtkwaliteit- en ammoniak berekeningen worden gemaakt. Belangrijk is om inzichtelijk te maken of door de ontwikkelingen er nog sprake is van een goed woon- en leefklimaat is. Omgekeerd moet in inzichtelijk worden gemaakt of de nieuwe ontwikkeling geen hinder veroorzaakt voor bestaande veehouderijbedrijven en deze niet in hun ontwikkeling worden gehinderd. Vaak zeggen berekeningen voor leken niets. Wij vertalen de berekening voor uw naar een visuele afbeelding, zodat het voor eenieder duidelijk is, wat bijvoorbeeld de geursituatie ter plaatse is.

Bel ons!