013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Bestemmingsplan / ruimtelijke ordening

Sinds de invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het bestemmingsplan leidend voor de planologische ontwikkeling. In een bestemmingsplan legt de gemeente vast hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden.
R & S advies bespreekt graag in een vroeg stadium uw bedrijfsplannen, biedt begeleiding bij en stelt het bestemmingsplan of de ruimtelijke onderbouwing op en zorgt voor de passende benodigde afwijkingen, wijzigingen of herzieningen.
Ook verlenen wij juridische ondersteuning bij bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan Buitengebied, dat voor u als inwoner of gebruiker van dat plan, mogelijk tot juridische negatieve consequenties leidt. Het is daarom raadzaam om bij een plan dat door de gemeente ter inzage wordt gelegd te beoordelen wat dit voor uw locatie betekent. Als R & S advies zijnde kunnen wij u hierbij ondersteunen.

Bel ons!