013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Per 1 januari 2021 is de Verzamelwet IenW 2019 ingevoerd. Een vergunningaanvraag kan nu zonder mer-beoordelingsbesluit ingediend worden.

Met de Verzamelwet IenW 2019 zijn de procedurevereisten van de  vormvrije mer-beoordeling gewijzigd. Het mer-beoordelingsbesluit hoeft voor activiteiten onder de D-drempel niet al bij de aanvraag te worden aangeleverd.

Met de wijziging van artikel 7.28 Wm:

  • kan de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie  tegelijk met de vergunningaanvraag indienen
  • moet het bevoegd gezag binnen 6 weken een mer-beoordelingsbesluit nemen
  • kan de procedure voor de vormvrije mer-beoordeling tegelijk met de procedure voor de vergunningaanvraag lopen

De wijziging is aangekondigd in het Staatsblad van 18 november 2020. De wijziging geldt per 1 januari 2021. (bron: www.infomil.nl, geraadpleegd 5-1-21)

Voor meer informatie kijk op: https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/nieuws/nieuwsberichten/verzamelwet-ienw-2019-mer-beoordelingsbesluit

Of neem vrijblijvend contact op R&S Advies, algemeen@rensadvies.com of bel 013 – 514 41 75.

 

Bel ons!