013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Subsidie transitie veehouderijen Noord- Brabant

De provincie ziet de noodzaak om de vernieuwings- en innovatieslag in de veehouderij te versnellen in de sectoren varkens, melkvee, vleeskalveren, pluimvee en geiten. Veel innovaties lopen echter tegen een drempel aan bij het erkenningsproces van hun systeem. De verplichte metingen aan nieuwe stalsystemen kosten veel geld en die investeringen zijn bij open innovatie niet terug te verdienen. Daarom is nog tot 31-1-2019 de subsidieregeling transitie veehouderijen Noord- Brabant opgesteld.

Omgevingsvergunning

Subsidie is o.a. te verkrijgen voor jonge veehouders tot 40 jaar en overige veehouders. De maximale subsidiebedragen zijn:

  • veehouders, 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van 25.000,-;
  • jonge veehouders, 40% van de subsidiabele kosten tot een  maximum van 30.000,-

Voor subsidie komt in aanmerking:

  • kosten van derden (advieskosten);
  • materiaalkosten voor (aanpassing van de) aanleg van het stalsysteem;
  • materiaalkosten voor aanpassing van de stallen voor zover noodzakelijk om het stalsysteem te laten functioneren

Heeft u vragen of u ook gebruikt kunt maken van deze regeling neem dan contact op met R&S advies.

Bel ons!