013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers
Actualiteiten Verordening Natuurbescherming

Actualiteiten Verordening Natuurbescherming

Bent u er klaar voor, de  aangescherpte Verordening Natuurbeschermingswet!  Als veehouder heeft u te maken met verscherpte regelgeving vanuit de provincie Noord-Brabant betreffende de Natuurbeschermingswet, waarbij de emissiereductie is aangescherpt en intern salderen...

Subsidie transitie veehouderijen Noord- Brabant

Subsidie transitie veehouderijen Noord- Brabant De provincie ziet de noodzaak om de vernieuwings- en innovatieslag in de veehouderij te versnellen in de sectoren varkens, melkvee, vleeskalveren, pluimvee en geiten. Veel innovaties lopen echter tegen een drempel aan...

Subsidie voor schoolplein van de toekomst

Schoolplein van de toekomst Verschillende instanties willen van Brabant een provincie maken waar alle schoolpleinen groen zijn. Daarom hebben de provincie, waterschappen, Ministerie van LNV, Prins Bernhard Cultuurfonds en andere partners, geld bij elkaar gelegd om...

R&S advies sponsort G-team Spoordonkse Boys

Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. Buiten in de frisse lucht samen actief zijn, dat ondersteunen wij maar al te graag. Het G-team van de Spoordonkse Boys hebben wij dan ook nieuwe trainingspakken mogen sponsoren. Veel succes dit seizoen, maar vooral...
Beleidsregel PAS Noord-Brabant aangepast

Beleidsregel PAS Noord-Brabant aangepast

Aanpassing beleidsregel Wet Natuurbeschermingsvergunning Noord-Brabant Om het belang van duurzame bedrijfsvoering nog meer te onderstrepen heeft de provincie Noord-Brabant op 6-9-2018 zijn beleidsregels binnen de Wet Natuurbeschermingsvergunning aangepast. Deze regels...
Openstelling ROK, fase 2

Openstelling ROK, fase 2

In 2015 is in het kader van herstructurering van de varkenshouderij ingezet op de versterking van de infrastructuur van de Nederlandse varkenshouderij. Hierbij wordt ingezet om: 1) blijvers te ondersteunen bij ontwikkeling, 2) locaties met beperkt of geen...
Tegemoetkoming droogtesituatie voor boeren

Tegemoetkoming droogtesituatie voor boeren

Minister Schouten heeft op 7 augustus een kamerbrief gestuurd met maatregelen om getroffen boeren tegemoet te komen in verband met de extreme droogte. Derogatie van de GLB-maatregel voor vanggewassen (vrijstelling inzaaien vanggewassen / mogelijkheid inzaaien...
Geurreductie gecombineerde luchtwassers

Geurreductie gecombineerde luchtwassers

Er is veel onduidelijkheid over de reductiepercentages van gecombineerde luchtwassers. Hiervoor is de afgelopen weken een internetconsultatie geweest (https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_ammoniak_geurhinder_veehouderij). Waarop ook R&S advies...
Nieuw logo en nieuwe website

Nieuw logo en nieuwe website

Afgelopen weken hebben we onze klanten en enkele relaties verrast met een smaakvol lentepakket om extra aandacht te vestigen op ons nieuwe logo en onze nieuwe website. Hele leuke reacties mogen ontvangen! Ook benieuwd wat wij allemaal voor jullie bedrijf kunnen...
Call Now ButtonBel ons!