013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

In 2015 is in het kader van herstructurering van de varkenshouderij ingezet op de versterking van de infrastructuur van de Nederlandse varkenshouderij. Hierbij wordt ingezet om: 1) blijvers te ondersteunen bij ontwikkeling, 2) locaties met beperkt of geen toekomstperspectief te beëindigen, 3) het maatschappelijk imago van de varkenshouderij te verbeten.

Hiervoor is het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij Nederland BV (OBV) opgericht. Deze hebben binnen het project Vitale Varkenshouderij de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) vastgesteld.

Binnen deze regeling zijn er 2 fases opgesplitst, waarvan fase 1 inmiddels is uitgevoerd en op 15 september 2018 fase 2 wordt opengesteld. In Fase 2 wordt er ondersteuning geboden aan bedrijven met varkenslocaties met perspectief. Deze wordt de mogelijkheid geboden varkensrechten van de OBV met korting te kopen.

In fase 1 zijn er 43.222,4 Varkensrechten aangekocht in drie regios:

 1.     258,6 Varkensrechten in regio Zuid
 2.     624,6 Varkensrechten in regio Oost
 3.     339,2 Varkensrechten in regio Overige

In de openstellingsperiode van de ROK, fase 2 van 15-9-2018 tot 15-12-2018 kan men een aanvraag indienen om maximaal 3000 varkensrechten per bedrijf via deze regeling te kopen.

De prijs van de varkensrechten zijn, incl. € 45,40 korting:

 1. € 128,00 – €45,40 = € 82,60 excl. Btw voor regio Zuid
 2. € 90,50 – € 45,40 = € 45,10 excl. Btw voor regio Oost
 3. € 90,15 – € 44,75 = € 44,75 excl. Btw voor regio Overig

De rechten zijn per 1-1-2019 benutbaar.

Om in aanmerking te komen van deze korting op de varkensrechten zal aan de voorwaarden van de ROK, fase 2 voldaan moeten worden.

Hieronder hebben wij een aantal voorwaarden voor u uitgelicht.

 • De ROK fase 2 kan alleen aangevraagd worden door bedrijven waar varkens worden gehouden met een vigerende vergunning en/of gepubliceerde melding op grond van het Activiteitenbesluit.
 • Varkensrechten zijn beschikbaar voor bedrijven die op een passende locatie, op toekomstgerichte wijze willen produceren en ontwikkelen. Het ontwikkelen kan zowel in uitbreiding van een nieuw te bouwen stal, als ook het verder reduceren van de geuremissie in de bestaande stallen.
 • Aanvragen met toepassingen van Innovatieve Brongerichte maatregelen hebben de grootste kans op toekenning. Hierbij dient wel een specificatie van de bouwkundige investering van tenminste € 250.000,- worden ingediend.
 • Er is een (voorlopig) certificaat Maatlat Duurzame Veehouderij, versie 12/MDV
 • Er wordt gekeken naar de Geurimpact. Hiervoor geldt dat Geurgevoelige objecten binnen een straal van 1.000 meter rondom de varkensbedrijven een voorgrondbelasting mogen hebben die voldoet aan: de geurbelasting mag de norm van >2 OUe/m3 niet overschrijden, daarnaast geldt de norm van een Geurgevoelig object binnen de Bebouwde kom en >5,0 OUe/m3.
 • Er is een onherroepelijk verleende omgevingsvergunning en een gepubliceerde melding Activiteitenbesluit.
 • Er is een planning voor de realisatie van de nieuwbouw, aanbouw dan wel verbouwing.
 • De nieuw te bouwen stal of de reducerende maatregelen dienen binnen 18 maanden na besluit aanvraag gereed te zijn, doch uiterlijk op 31-12-2020.
 • Na realisatie moet binnen 3 maanden, doch uiterlijk op 30-09-2020 de benodigde documenten aan de OBV worden voorgelegd.
 • Het volledige dossier betrekking hebbende op de ROK, fase 2 moet minimaal 5 jaar bewaard worden.

Per aanvraag zullen wij specifiek voor uw bedrijf de voorwaarden bekijken. Via deze link kunt u de volledige Regeling Omgevingskwaliteit, fase 2 lezen.

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u vragen over uw specifieke bedrijfssituatie, neem gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord.

Bel ons!