013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Geen toename NH3 emissie, dan ook geen vergunningplicht!

Gisteren hebben wij als R & S advies samen met den Holander advocaten jurisprudentie mogen maken. Daar zijn wij als R & S advies natuurlijk super trots op. Voor intern salderen geldt er geen vergunningplicht meer in het kader van de Wet natuurbescherming. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:71) Dit is waar we het voor doen!

Wat speelde er?

Wanneer een ontwikkeling niet leidt tot een toename van stikstofdepositie ten opzichte van een eerder verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming of, bij het ontbreken daarvan, de milieuvergunning (wabo) met de laagste depositie, ten opzichte van het referentiejaar, dan geldt er geen vergunningplicht.

Wat betekent dit voor u?

Als u wijzigingen binnen uw bedrijf doorvoert en die leiden niet tot significante negatieve gevolgen voor een Natura2000 gebied, doordat u intern saldeert, geldt er geen vergunningplicht meer in het kader van de Wet natuurbescherming. Tot nu toe durfde provincies geen gebruik te maken van het desbetreffende artikel. Nu de afdeling zich hierover heeft uitgesproken, zal het gevolg zijn dat als u binnen het bedrijf een wijziging doorvoert, die niet leidt tot een toename van toegekende stikstofdepositie, er geen vergunningplicht meer van toepassing is.

Wat gaan provincies doen?

Naar verwachting zullen de provincies, als gevolg van deze uitspraak, zich binnenkort beraden over de behandeling van de lopende aanvragen en de mogelijkheden voor de aanvrager om deze in te trekken.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op via 013-5144175 of via algemeen@rensadvies.com

Uitspraak 201907146/1/R2 – Raad van State

Bel ons!