013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Er is veel onduidelijkheid over de reductiepercentages van gecombineerde luchtwassers. Hiervoor is de afgelopen weken een internetconsultatie geweest (https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_regeling_ammoniak_geurhinder_veehouderij). Waarop ook R&S advies heeft aangegeven dat het rapport van de WUR geen reëel beeld geeft van de werkelijke situatie. In dit rapport zijn diverse verschillende luchtwassers bemeten, met hierin een grote spreiding. Hierin is statistisch geen correcte conclusie getrokken, maar grofweg gemiddelden. Daarnaast waren er diverse luchtwassers niet correct in werking. De meetgegevens van deze luchtwassers zijn wel meegenomen bij de uitkomst van het gemiddelden.

Overheid.nl | Consultatie Regeling tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (periodieke actualisatie emissiefactoren voor ammoniak en geur)

www.internetconsultatie.nl

Overheid.nl is de kortste weg naar alle informatie van de Nederlandse overheid op internet, zoals nationale en lokale wet- en regelgeving, officiële publicaties, bekendmakingen en consultaties.

In de internetconsultatie zijn alle gecombineerde luchtwassers gelijk gesteld aan enkel luchtwassers. Kort gezegd: Een gecombineerde bio wasser wordt gelijk gesteld aan een enkele bio wasser met een geurreductie van 45%, een gecombineerde chemische wasser wordt gelijk gesteld aan een enkele chemische luchtwasser met een geurreductie van 30%.

Het ministerie heeft besloten om de Wet geurhinder en veehouderij aan te passen naar de ‘nieuwe’ normen. De verwachting is dat deze binnenkort zullen worden gepubliceerd. Vooralsnog zijn dit reductie percentages, zoals in de link vermeld. Daarnaast is er een adviescommissie ingesteld met de opdracht om aanbevelingen te doen die gericht zijn om het op de korte termijn verminderen van geurhinder. Verder zal er ook nog een onderzoek worden opgesteld (en metingen worden uitgevoerd) naar de reductie van ammoniak van de luchtwassers.

Wat zijn de gevolgen voor u:

  • Bij een lopende aanvraag waarbij een gecombineerde luchtwasser is opgenomen zal aangetoond moeten worden dat met de ‘nieuwe’ geur emissies ook wordt voldaan aan de gestelde norm. Dit door een herberekening van de  ‘nieuwe’ situatie. Indien nu niet meer aan de norm kan worden voldaan zal de aanvraag moeten worden aangepast.
  • Bij een verleende vergunning hoeft u niets te doen. De huidige vergunning wordt gezien als een vergund recht. Echter als er een nieuwe aanvraag wordt ingediend, moet rekening worden gehouden met de ‘nieuwe’ normen. Hierdoor kan het zijn dat u voorheen een vergunning onder de norm  had, en met de ‘nieuwe’ emissies een belasting boven de norm waardoor u extra geur reducerende maatregelen moet nemen.

Tevens adviseren wij u dringend om er zorg voor te dragen dat u huidige luchtwasser correct functioneert. (drukval, PH-hoogte binnen de grenswaarde, correct sproeibeeld, en de EC waarde binnen de grenswaarde).

Voor meer informatie neem dan contact op met R & S advies.

Bel ons!