013-5144175
R & S advies | Langegracht 4b | Middelbeers

Aanpassing beleidsregel Wet Natuurbeschermingsvergunning Noord-Brabant

Om het belang van duurzame bedrijfsvoering nog meer te onderstrepen heeft de provincie Noord-Brabant op 6-9-2018 zijn beleidsregels binnen de Wet Natuurbeschermingsvergunning aangepast. Deze regels bepalen hoe de ontwikkelingsruimte die binnen het Programma Aanpak Stikstof (PAS) beschikbaar zijn worden uitgegeven.

De meeste aanvragen, waaronder ook die van agrarische ondernemers, vallen onder segment 2.
Voor deze aanvragen staan hieronder de belangrijkste wijzigingen:

  • De maximale eenmalige ontwikkelingsruimte voor veehouderijbedrijven in de gehele PAS periode is verlaagd van 3 mol/ha/jaar naar 2 mol/ha/jaar.
  • Veehouderij bedrijven kunnen uitsluitend vrije ontwikkelingsruimte krijgen, indien wordt voldaan aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh)
  • Voor niet veehouderijbedrijven welke een aanvraag indienen, moet voldaan worden aan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van < 6 jaar.
  • In gebieden waar de grenswaarde is verlaagd, blijft eenmalige ontwikkeling mogelijk van 0,05 mol/ha/jaar
  • In gebieden waar de volgende habitattypen voorkomen (Actieve Hoogeveen, herstellende Hoogeveen en zeer zwak bufferende vennen) blijft ook nog eenmalige ontwikkeling mogelijk van 0,05 mol/ha/jaar.

Voor veehouderijbedrijven die gebruik maken van een gecombineerde luchtwasser, die een aanvraag indienen of een lopende aanvraag hebben, geldt:
1. De aanvraag aanpassen zodat er geen gecombineerde luchtwasser is opgenomen
2. De aanvraag aanhouden
3. De aanvraag intrekken
4. De aanvraag laten verlenen, met daarbij het risico dat op een later tijdstip de verleende vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd.

De aanleiding van deze vier opties van de provincie, is de recente uitkomsten uit onderzoek over de reductie percentages van luchtwassers onderzocht door de WUR.

Heeft u na aanleiding van bovenstaande vragen over uw situatie of lopende aanvraag, neem dan contact op met R&S advies, email: algemeen@rensadvies.com of tel: 013-5144175

Bel ons!