Ruimtelijke ordening

Bij de ruimtelijke ordening dient aangetoond worden dat een te realiseren project past binnen het betrokken gebied en hoe het te realiseren project zich verhoudt met de aanwezige functies en waarden in dat gebied. De ruimtelijke effecten van het project op de omgeving en vice versa moeten in beeld gebracht worden. Hierbij dienen zowel de positieve, als negatieve effecten belicht te worden. Het is van belang dat het project past binnen zijn (leef)omgeving en waarden die in het gebied voorkomen. De meeste zaken zijn geregeld in het bestemmingsplan, die door de gemeente wordt opgesteld. Ingeval u een ontwikkeling wenst die niet binnen de kaders van het bestemmingsplan past, moet er een ruimtelijke afweging worden gemaakt.

Wij hebben ruime ervaring op het afwegen van de kans van slagen van uw project. Wij handelen vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen.

Heeft u plannen, waarvan u niet weet of deze mogelijk zijn op uw locatie, neem gerust contact met ons op en wij beoordelen uw kans van slagen!