Leefomgeving

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg WABO, in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om één vergunning aan te vragen voor de onderdelen milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, slopen enz. De wet biedt nog steeds de mogelijkheid om deelvergunningen aan te vragen, zoals bijvoorbeeld enkel het onderdeel milieu of bouwen.

Ons team bestaat uit ervaren adviseurs, die samen met u de strategie kunnen bepalen. Wij zorgen dat uw verzoek wordt omgezet naar een aanvraag, die voor u als ondernemer werkbaar is en voor de overheid leidt tot een vergunbaar product. Wij hechten er grote waarde aan dat de ondernemer bij de aanvraag wordt betrokken, zodat men op de hoogte is van de haken en ogen, die aan de gevraagde activiteit zitten verbonden.

Binnen ons team is de ruime ervaring op het gebied van het opstellen van een aanvraag, het opmaken van berekeningen op het gebied van ammoniak, geur, luchtkwaliteit aanwezig. Wij streven ernaar om een plan op te stellen dat past binnen uw bedrijfstructuur en cultuur dat samen gaat met hun omgeving.

Daarnaast werken wij intensief samen met gedegen adviseurs op het gebied van geluid en bodem.

Ons werkterrein richt zich op de agrarische sector en midden- en kleinbedrijf.

Heeft u plannen, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Het is onze streven om uw project te doen slagen tot een totaalopslossing voor de omgeving en leidt tot een vergunbaar product!