Detachering

Extra hulp is in geval van nood of tijdelijke vervanging van een collega altijd welkom. Als het dan ook nog gaat om ervaren deskundige, dan is dat alleen maar plezierig voor een organisatie. Vaak is er de tijd en de ruimte niet om het tijdelijk personeel in te leren in de materie en is het fijn als er personeel is dat snel en accuraat aan de slag kan gaan. Wij hebben brede ervaring op het gebied van vergunningverlening in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van met name de agrarische sector. Daarnaast zijn we ook goed thuis is de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving.

Wij hebben gekwalificeerd personeel dat ingezet kan worden. Verschillende gemeenten gingen u al voor. Zo hebben wij de gemeenten Peel & Maas, Someren en Uden ondersteunt bij het beoordelen van de vergunningsaanvragen, het opstellen van de beschikking, beoordelen en afhandelen van meldingen in het kader van Activiteitenbesluit en het beoordelen en opmaken van besluiten in het kader van de mer-beoordelingsnotitie.

Ook het opleiden van uw eigen personeel behoort tot de mogelijkheden.

Het is onze taak om u met raad en daad bij te staan en te ondersteunen daar waar nodig!